Treckerwätz Bell/Roth Hunsrück

Meer sinn for alles se hon, awer for nix se gebrouche.
 

Schleppertreffe unn Weinfest in

Senheim an der Musel