Treckerwätz Bell/Roth Hunsrück

Meer sinn for alles se hon, awer for nix se gebrouche.
 

Et erschte mool - bäim Wolle an der Garach