Treckerwätz Bell/Roth Hunsrück

Meer sinn for alles se hon, awer for nix se gebrouche.
 

Schleppertreffe

in Weiler bei Bingen