Treckerwätz Bell/Roth Hunsrück

Meer sinn for alles se hon, awer for nix se gebrouche.
 

Aanglühe

bäim Bolge am Schopp